Lokalita
Banská Bystrica - Suchý vrch
Investor
Projekt
Realizácia
architektonická štúdia nebola realizovaná

Architektonický návrh Váňa II. vznikol ako 1 z 3 alternatív pri návrhu rodinného domu Gabina. Táto alternatíva nakoniec nebola zrealizovaná, ale na realizovaný návrh sa najviac podobá. V tomto návrhu sú obsiahnuté všetky architektonické, konštrukčné a materiálové prvky alternatívy Gabina, ale obohatené o prvok fasády a strechy opláštených poplastovaným plechom antracitovej farby. Toto je navrhnuté z pásov plechu širokých 350 a 150 mm. Sklon hlavnej strechy, použitie zelenej strechy s terasou, osadenie domu na pozemku, umiestnenie garáže sú identické vo všetkých 3 návrhoch. Taktiež dispozícia objektu, rozvhrnutie dennej a nočnej zóny ako aj terasa rodičov s výhľadom na Banskú Bystricu a okolité hory je veľmi podobná návrhu Gabina. Aj napojenie centrálneho obytného priestoru na záhradu a drevenú terénnu terasu cez veľkú celopresklennú stenu je identické u všetkých 3 návrhov.
Oproti ostatným 2 alternatívam, je Váňa II. viac „rozbehnutý“ do okolia svojou dlhou Klinkerovou stenou na výšku 1 podlažia v hlavnom uličnom priečelí a osadením oplechovaného „kontajnera“, čoby sklad záhradného náradia pred otvorom do súkromnej časti pozemku. Zadný trakt taktiež ponúka zopakovanie tohto motívu, mimochodom použitý vo všetkých 3 alternatívach. Inšpiráciou mi tu bola tvorba Miesa van der Roheho a architektonického smeru De Stijl, ktorý je spolu s Frankom Loydom Wrightom mojim vzorom. Na plnohodnotnú tvorbu v štýle De Stijl sú však potrebné iné rozmery pozemku a objektu, ale asi aj iné podnebné pásmo. Veľké presklenie schodiska som takisto ako v prípade RD Gabina poňal ako celopresklennú vodorovne rastrovanú plochu so striedaním zasklených a plných farebných výplní. Zmenil som aj nájazd do garáže, ktorý odľahčil hlavné priečelie a zatraktívnil bočné, severné priečelie.