Lokalita
Banská Bystrica - Suchý vrch
Investor
Projekt
Realizácia
architektonická štúdia nebola realizovaná

Architektonický návrh Váňa I. vznikol ako 1 z 3 alternatív pri návrhu rodinného domu Gabina. Táto alternatíva nakoniec nebola zrealizovaná, ale predsa len sa ukázala ako hodná zvažovania. V tomto návrhu sú obsiahnuté všetky architektonické, konštrukčné a materiálové prvky alternatívy Gabina, ale obohatené o prvok fasády a strechy opláštených poplastovaným plechom antracitovej farby. Opláštenie je navrhnuté z pásov plechu širokých 350 a 150 mm. Sklon hlavnej strechy, použitie zelenej strechy s terasou, osadenie domu na pozemku, umiestnenie garáže sú identické vo všetkých 3 návrhoch. Taktiež dispozícia objektu, rozvhrnutie dennej a nočnej zóny ako aj terasa rodičov s výhľadom na Banskú Bystricu a okolité hory je veľmi podobná návrhu Gabina a aj návrhu Váňa II.
Za zmienku stojí použitie kruhových okien v dvoch priečeliach, ktoré majú výraz domu ozvláštniť až zdynamizovať. Aj napojenie centrálneho obytného priestoru na záhradu a drevenú terénnu terasu cez veľkú celopresklennú stenu je identické u všetkých 3 návrhov.
Zastavanou plochou je tento návrh väčší ako Gabina, ale to je spôsobené aj tým, že návrh nebol rozpracovaný do štádia projektu stavby, v ktorom by ešte prebehla tzv. racionalizácia, t.z. zmenšenie a dobrúsenie návrhu. Pri návrhu Gabina to bolo zmenšenie o 10 -12 % zastavanej plochy absolútne bezbolestným spôsobom, bez nepríjemných kompromisov.
Oproti ostatným 2 alternatívam, je Váňa I. osadený štítovou stenou k ulici. Za zmienku stojí použitie kruhových okien v dvoch priečeliach, ktoré majú výraz domu ozvláštniť až zdynamizovať. Obklad časti parterových stien uzemňuje objekt a spolu s 1 podlažnou garážou vytvárajú akúsi podnož.