Lokalita
Podborová, Zvolen
Investor
súkromná osoba
Projekt
november 2006
Realizácia
stavba sa nerealizovala

Zastavaná plocha : chatka : 27,8 m2
Zastavaná plocha : pivnica : 13,3 m2
Úžitková plocha : 59,6 m2
Obostavaný priestor : 149,8 m3
Spevnené plochy : 17,9 m2
Terénna vonkajšia terasa : 29,6 m2
Drevená vonkajšia terasa : 17,2 m2

Návrh záhradnej chatky bol od začiatku limitovaný zastavanou plochou, požiadavkou investorky na krátkodobé užívanie v ktoromkoľvek ročnom období a miestom. Záhradná chatka má poskytovať dostatočný komfort 3 osobám pri dodržaní maximálnej zastavanej plochy 25 m2. Z hľadiska komfortu sa požiadavky naplniť podarilo, v suteréne sa nachádza kúpeľňa s WC a šatníkom, na prízemí obývačka s teplovzdušným krbom, prepojená na veľkú drevenú terasu. Obytný priestor je doplnený o malú kuchynku s elektrickým sporákom. Na poschodí je otvorený, vzdušný a presvetlený spací priestor.
Požiadavku na zastavanú plochu sme mierne prekročili, s čím by sa ale určite dalo ešte niečo urobiť.
Na jednotnej dispozícii boli spracované 2 architektonické návrhy : Ren*á.ta ako aj Re´ná.to.
Oba tieto návrhy spája okrem dispozície aj jednotný výber materiálov, skladba stavebných konštrukcií ako aj vonkajšie aj vnútorné povrchové úpravy. Architektonicky sú oba návrhy umiestnené na hranici terénneho zlomu - terasy, ktorý má výšku cca 1,8 m. Hmotovo priznávajú len prízemie s podkrovím. Zapustený suterén, ktorý v jednom priečelí „vykúka“ z terénneho zrázu je prekrytý veľkou drevenou terasou osadenou na objektovo samostatnej pivnici. Drevená terasa prechádza až k miestu hlavnému vstupu do objektu, v závetrie, ktoré je prekryté ľahkou drevenou pergolou, ktorá bude pokrytá popínavými rastlinami. Tento motív bude použitý aj na opačnej, prázdnej strane objektu, kde je navrhnutý oceľový rám so spustenými lankami na popínavé rastliny.
Ren*á.ta je navrhnutá so sedlovou strechou pod uhlom 45°, bez presahu strechy cez obvodové konštrukcie, s plechovou krytinou s rastrom 350 mm a vyplechovanou severnou fasádou. Na streche je miesto pre osadenie solárnych, prípadne fotovoltaických panelov.
Re´ná.to je alternatíva s pultovou strechou pod uhlom 12°.
Zvyšné fasády sú kombinácia kameňa, dreveného obkladu a hrubozrnnej omietky.
Pre pripojenie na technickú infraštruktúru je uvažované s vodou a elektrickou energiou. Objekt má byť vykurovaný teplovzdušným krbom a odkanalizovaný do malej plastovej žumpy.