Lokalita
Lieskovská cesta, Zvolen
Investor
Marius Pedersen a.s.
Projekt
apríl 2009
Realizácia
september 2009 - apríl 2010

Zastavaná plocha : 209,0 m2
Parkovacie plochy : 117,5 m2
Pešie komunikácie - nové : 60,0 m2

Novostavba administratívnej budovy sa nachádza v uzavretom areáli firmy. Marius Pedersen na mieste pôvodnej haly.
Prvotná požiadavka investora bola prestavba pôvodnej haly na administratívnu budovu. Po ekonomickom a architektonicko - konštrukčnom vyhodnotení prestavby sme spolu s investorom dospeli k názoru, že tu rekonštrukcia nepomôže........je potrebné pustiť sa do novostavby, ktorá by bola dispozične a prevádzkovo kvalitná. Ale taktiež, aby to bola budova reprezentatívna.
Kostrou nového objektu je oceľový skelet na železobetónových pätkách. Opláštenie bolo pôvodne zvolené ako skladaný metalický plášť s výrazným rastrovaním a plastickým stvárnením vo všetkých nárožiach. V ťažiskovom nároží je vytvorený hlavný vstup do objektu s výrazným arkierom na 2.np. Ten tvorí kryté závetrie vstupu. Objekt je zastrešený pultovou strechou. Na streche sa nachádzajú 2 svetlíky na presvetlenie a odvetranie vnútorných priestorov.
Z dispozičného hľadiska je objekt rozdelený na 2 prevádzky, administratívnu a hospodársku. Na prízemí sa nachádzajú šatne terénnych a halových zamestnancov s príslušenstvom, kotolňa a z administratívnej prevádzky kancelária 1 kontaktu. Na poschodí sa nachádzajú kancelárske priestory pre THP pracovníkov, riaditeľa prevádzky a príslušenstvo.