Lokalita
obec Choča, okres Zlatá Moravce
Investor
súkromná osoba
Projekt
máj 2011
Realizácia
2011 - 2012

Plocha pozemku : 751,7 m2
Zastavaná plocha : 209,4 m2
Úžitková plocha : 295,4 m2
obytná plocha : 87,2 m2
2 - garáž : 44,3 m2
Vonkajšie terasy : 73,7 m2
Obostavaný priestor : 581,6 m3

Už prvý pohľad na existujúcu prieluku v centre obce Choča oproti kostolu ma nenechal na pochybách, že architektonický návrh nebude ľahký a jednoduchý. Hlavným obmedzením, s ktorým bolo potrebné sa vyrovnať je tvar pozemku, hlavne jeho šírka od ulice 13,5 m, ale aj orientácia pozemku na svetové strany. Prístup na pozemok je iba od ulice, zo severu. Bolo zrejmé, že nakoľko je pozemok úzky a investor nechce plnohodnotné 2.np, aj dom bude úzky a dlhý, našťastie nástup na pozemok je zo severu, čo výrazne uľahčilo architektonickú tvorbu. Požiadavka na dispozíciu bola zo strany investora jasná : plnohodnotné prízemie a na poschodie umiestnime len spálňu pre syna, pracovňu a kúpeľňu. Tieto požiadavky dali architektonickej tvorbe jasný smer, hlavný obytný blok som posunul do hĺbky pozemku, pričom v prednej časti tohto bloku som umiestnil kuchyňu, hosťovskú izbu s kúpeľňou. Po východnej strane objektu je umiestnená kotolňa, posilňovňa a v závere v južnej expozícii spálňa rodičov s kúpeľňou a šatníkom. Do centra priestoru som v juhozápadnej expozícii hmoty umiestnil obývaciu izbu, ktorá je cez veľké presklené plochy plynule prechádza do záhrady cez veľkú terasu, na ktorú je prístup aj so spálne rodičov. Pred hlavný obytný blok, ktorý je charakteristický omietanou fasádou, si v uličnom priečelí v dotyku s príjazdom a prístupom na pozemok „mierne pokľakol“ garážový kubus, oceľová skeletová konštrukcia opláštená metalickým sendvičom Trimo QBISS. Tento zjemňuje celkový výraz čela objektu smerom k ulici. Nadstavba 2.np má kompletne obloženú fasádu, v hlavnom sendvičovom obklade Trimo QBISS sú veľké plochy cementovláknitého obkladu Cembrit. Kompozične teda objekt tvoria 3 hmoty - z dlhej omietanej podnože tiahnúcej sa do hĺbky pozemku vyrastá vertikálny akcent 2.np, ktorý je ťažiskovým vizuálnym výškovým pohľadom aj s doplnkovým akcentom v kontraste materiálov s podnožou. Všetky strechy objektu budú ploché, pokryté vrstvou štrku. Parkovanie pre 2 osobné autá je zabezpečené v garáži a na spevnenej ploche pred garážou - 2 osobné autá. Po výstavbe bude nezastavaná časť pozemku zatrávnená a zrealizovaná nová výsadba ovocných, ihličnatých a okrasných stromov a krovín doplnená o trvalky, letničky, okrasné trávy ap. Na tento účel bude spracovaný projekt sadových úprav. Oplotenie od ulice a nadväzujúca viditeľná časť oplotenia bude navrhnutá ako plné oplotenie výšky cca 1,6 m, obklad cementovláknitými doskami Cembrit. Zvyšná časť oplotenia bude zrealizovaná z poplastovaného pletiva Retic a popri bude vysadený živý plot, ktorý zvýši akustický a vizuálny odstup od susedov.