Lokalita
Hrnčiarska ulica, Zvolen
Investor
mesto Zvolen
Projekt
september 2009
Realizácia
pripravuje sa

Zastavaná plocha - pôvodná : 1450,0 m2
Zastavaná plocha - po rekonštrukcii : 1408,0 m2
Z toho dostavba (cvičebňa) : 93,0 m2

Existujúca Materská škola - Hrnčiarska, ktorej sa rekonštrukcia týka, sa nachádza v centre mesta Zvolen a skladá sa zo 4 pavilónov. Požiadavky investora boli od začiatku jasne sformulované : zatepliť obvodové konštrukcie, vyriešiť neustále poruchy plochých striech návrhom nových pultových, vytvoriť v átriu malý cvičebný priestor a v neposlednom rade vdýchnuť objektu novú estetickú kvalitu. Už pri obhliadke stavby bolo jasné, kde je „energetický“ kameň úrazu. Pôvodný objekt materskej školy je pavilónového charakteru, je to ľahká funkcionalistická architektúra s veľkými presklenými plochami spojovacích chodieb. Celkovo objekt pôsobí skôr horizontálne bez vertikálnych akcentov s jednotným, trochu až monotónnym výzorom fasád. Nosným architektonickým výrazom po rekonštrukcii budú nové omietané fasády, ktoré vytvárajú veľkú horizontalitu. Ich farebnosťou bude nosná svetlozelenkavá farba doplnená v menších plochách bordovou a sivou farbou. Základné veľké farebné plochy zjemní raster farebných medziokenných pilierov. Nakoľko nové konštrukcie nevytvoria zvislý akcent snažil som sa existujúcu horizontalitu narušiť novými strešnými nadstavbami pomocou materiálového kontrastu poplastovaným plechom sivej farby s vertikálnym rastrom a´=350 mm. Tento kontrast je hlavne vo vzťahu voči omietaným fasádam a dopĺňa ho dostavba pavilónu „D“, s kompletne novým metalickým opláštením so zvislým rastrom 0,5x 1,5 m bordovej až bordovohnedej farby. Dostavba v átriu bude vhodným riešením vzhľadom na zvýšenie kompaktnosti a zníženie tepelných strát objektu. Rekonštrukciou a dostavbou cvičebného priestoru sa nijako nemenia základné parametre objektu ani prevádzky v ňom, hlavne vzhľadom na dispozičné a primárne na komunikačné vzťahy.
Celkovo som pri stvárnení vonkajšej architektúry vsadil popri väčšej farebnosti aj na materiálový kontrast. V hlavnom uličnom priečelí som ho podporil preriešením oboch hlavných vstupov do objektu, pavilónu „B“. Nástupné plochy a terénne schody budú z vymývaného betónu. Prestrešené budú sklom, pričom nosnou konštrukciou bude oceľový rám. Oba nové vstupy vytvoria na dlhej fasáde drobné akcenty. Tento motív sa zopakuje aj v pavilóne „C“, zo strany ulice aj átria. V tomto priečelí je na škodu veci, že na pavilóne „A“ sa nerealizuje nová strecha a nevymení brána do dvora.