Lokalita
Banská Bystrica, Suchý vrch - Na Motyčinách
Investor
Projekt
Realizácia
architektonická štúdia nebola realizovaná

Zastavaná plocha : 191,5 m2
Úžitková plocha : 336,2 m2
obytná plocha : 123,5 m2
2 - garáž : 41,2 m2
Obostavaný priestor : 785,3 m3

Architektonický návrh Maťo II. vznikol ako jedna zo skutočne „mnohých“ alternatív návrhu rodinného domu, nakoniec ich bolo asi 6. Pozemok sa nachádza v lokalite Suchý vrch - na Motyčinách, v Banskej Bystrici, je veľmi svahovitý, výškový rozdiel po spádnici na hraniciach pozemku je 6,0m.
Pre osadenie objektu na pozemok a vytvorenie blízkych záhradných priestorov v styku s obytnou zónou 1.np, je potrebné vybudovať dlhý oporný múr s kamenným obkladom, ktorý pozemok výškovo rozdelí na hornú a dolnú časť. Hlavná pozdĺžna os domu je v smere juhozápad / severovýchod. V tomto smere je rozvrhnutá prízemná hmota objektu, t.z. že uličné priečelie je severozápadné. Z tohto smeru je hlavný nástup na pozemok pre peších a pre osobné auto. Na prízemí je výhľad z vnútorných obytných priestorov na juhovýchod a juhozápad smerom cez terasu do veľkej záhrady. Priestranná terasa sa tiahne celým juhovýchodným priečelím. Je navrhnutá ako drevená fošňová, resp. z kompozitu drevených pilín a plastu.
Kompozične je objekt rozdelený na obytný 2-podlažný trakt obdĺžnikového tvaru a prízemnú podnož, garáž so zelenou plochou strechou. Obytný trakt je prestrešený sedlovou strechou s presahom, s betónovou škridlou tmavozelenej farby. Fasáda je obložená vodorovným dreveným obkladom, doplnená veľkými presklenými plochami v prízemí a veľkými oknami v obytných miestnostiach na poschodí. Garáž je obložená kamenným obkladom, ktorý prechádza až na vstupnú časť fasády. Kamenný parter je doplnený markízou a masívnym kónickým stĺpom a zjemňuje výškový výraz objektu v mieste hlavného vstupu. V juhozápadnej fasáde je navrhnutá pergola s textilným tienidlom nad časťou terasy, ktorá v tomto pohľade znižuje výšku stavby, hlavne pri pohľade zo spodnej časti pozemku. Tu je navrhnutý tenisový kurt s prepojením na suterén. Za veľkou zasklenou stenou sa nachádza posilovňa so saunou.
Vonkajšiu architektúru ešte oživujú niektoré drobné architektonické prvky : zavesený balkón na 2.np prístupný z galérie, malá plocha kamenného obkladu na 1.np a plechového obkladu v juhozápadnom priečelí ako aj kruhové okno v uličnom priečelí.