Lokalita
Podhájska, okres Nové Zámky
Investor
súkromná osoba
Projekt
máj 2002
Realizácia
máj 2005

Zastavaná plocha objektom : 218,20 m2
Úžitková plocha objektu : 325,10 m2
Garáž a sklady : 40,05 m2
Spevnené plochy : 227,08 m2

Obhliadka pôvodného rodinného domu, lokalitný program, možnosti pozemku, strmý svah v zadnej časti pozemku...................to boli základné limity pri návrhu. S pôvodnou prednou fasádou sa veľa robiť nedalo, pretože sa odtŕhala od zvyšku stavby a bolo ju treba asanovať. Taktiež zadný trakt objektu bol nepoužiteľný. V projekte sa ešte uvažovalo s torzom pôvodných murív, ale pri realizácii sme to zobrali od podlahy. Prvotný návrh bol veľmi odlišný s plochými strechami a väčšími presklennými plochami. Ten som zavrhol, pretože by nazapadol do ulice. Druhý, terajší návrh, som poňal viac klasicky.......sedlové strechy, kamenný obklad a omietané steny a veľa dreva..............sme predsa na dedine. V základnej dispozičnej schéme som umiestnil penzión do prednej časti domu s náväznosťou na prednú záhradu a súkromnú časť domu do zadného traktu, nová prístavba, s náväznosťou na terasu nad garážou. Garáž so skladmi som hneď v prvej fáze návrhu uvažoval zatlačiť do svahu čo najďalej od domu, tak aby som vytvoril určitý odstup, ale šikovná stavebná firma to nechtiac natiahla o 1,5 metra a ešte z toho urobila „super riešenie“. Parkovanie domácich som umiestnil pred garážou a parkovanie hostí vpredu hneď za oplotením. Pri návrhu vonkajšej architektúry som chcel docieliť silný kontrast režného kameňa a svetlej omietanej fasády s bohatým doplnením drevených konštrukcií. Zároveň som silou mocou chcel realizovať zelenú plochú strechu. Tento úmysel nebol nakoniec nijako násilný, pretože pre garážový blok bolo toto riešenie ideálne a pre markízu nad vstupom do penziónu sa doslova hodil. Markíza bola nutná na zväčšenie šírky objektu. V návrhu som od začiatku riešil aj oplotenie, sadové a teréne úpravy.

Pohľad na vec dnešnými očami : Keď som sa tak zahľadel z mosta na celú ulicu po realizácii, som spokojný, že som alternatívu moderny s plochými strechami, hoci aj zelenými a bohatým presklením zavrhol. Samostatne by to bolo možno dobré, ale v tejto ulici ako päsť na oko.