Lokalita
Banská Bystrica - Suchý vrch
Investor
súkromná osoba
Projekt
máj 2006
Realizácia
2006 - 2009

Zastavaná plocha : 164,3 m2
Úžitková plocha : 340,3 m2
obytná plocha : 84,3 m2
dvojgaráž : 34,2 m2
Obostavaný priestor : 848,5 m3

Už pri prvej návšteve pozemku som sa do tejto lokality zamiloval...nádherný výhľad na Banskú Bystricu z horskej lúčky síce trochu vetristej, ale nesmierne slnečnej, lúky obklopenej horami, nad mestom, ktorá ale zároveň nie je od mesta odtrhnutá. Pri pohľade dole do mesta som si uvedomil, že tento pohľad musím obyvateľom domu zachovať. Ale keďže je to severovýchodný pohľad, nebolo možné ho zakomponovať do hlavného obytného priestoru s výhľadom cez terasu do záhrady. Naskytla sa iná príležitosť, súkromná terasa rodičov, na poschodí, prístupná len zo ich spálne. A aj dnes si myslím, že terasa, ktorej hlavná orientácia je na severovýchod, avšak zberajúca aj juhovýchodné slnko, bol „dobrý počin“.
Architektonické riešenie domu rešpektuje charakter obytnej zóny, mestskej zóny s osobitým „podhorským čarom“, použitím moderného ale striedmeho tvaroslovia, snahou o moderné riešenie „architektúry sedlovej strechy“ s použitím tradičných kvalitných materiálov : betónová krytina, murované omietnuté steny, drevený krov, režná obkladová tehla Klinker. A práve Klinker sa stal výrazovým prvkom fasád, hlavne nároží, v kontraste omietaných plôch. Betónová antracitová škridla sedlovej strechy so sklonom 20° celý objekt zhora „ohraničuje“. Za zmienku stojí ešte sklenená markíza nad hlavným vstupom do domu. Sedlová strecha bude doplnená zelenou plochou strechou nad garážou, už spomínanou terasou. Celkovo architektúra domu by mala pôsobiť pokojným, ale sviežim dojmom, aspoň si to trochu neskromne namýšľam.
Pri návrhu dispozície rodinného domu „Gabina“ som vychádzal z orientácie na svetové strany, denných a nočných zón ako aj z orientácie pozemku k ulici. Z výškového hľadiska neprekročíme 2 nadzemné podlažia, keď vstupným podlažím bude 1.NP, ktoré bude podlažím obytným - denná zóna, s príslušenstvom. 2.NP bude podlažím obytným - nočná zóna so všetkými súvisiacimi priestormi. Hospodársko - technickým podlažím bude polovičný suterén. Vnútorná dispozícia je pomerne veľkorysá, halová avšak nie nadštandardná. Centrálny obytný priestor je so záhradou prepojený veľkou celopresklennou stenou cez drevenú terénnu terasu.