Lokalita
Detva - Dolinky
Investor
mesto Detva
Projekt
január 2008
Realizácia
apríl 2009

Zastavaná plocha : 678 m2
Parkoviská pred bytovým domom 34 státí : 641 m2
Počet bytov 39 ks
1 - izbové 8 ks
2 - izbové 22 ks
3 - izbové 9 ks
Počet pivníc (od 1,8 do 4,2 m2) 39 ks
Počet parkovacích státí - 1.etapa 34 ks

Detva....podpolianske mestečko v súčasnosti hlboko poznačené socialistickou architektúrou a urbanizmom, ktoré boli odrazom rýchleho a nie najlepšie zvládnutého rozvoja mestského územia, čo je však bohužiaľ príznačné pre množstvo našich miest, ktoré v určitom krátkom období zažili rýchly rozvoj. Jeho výsledkom sú v súčasnosti „dve“ Detvy : pôvodná Detva so svojim výrazným podhorským až dedinským charakterom a nová Detva, architektonicky a urbanisticky zredukovaná na niekoľko dominujúcich konštrukčných sústav, prevažne panelových. Obe sú prepojené krčkom s riedkou zástavbou, ktorá mesto trhá, a ktorá by mohla byť v budúcnosti prirodzeným centrom a jadrom mesta. A práve na okraji tohto „krčka“ v novej Detve sa nachádza lokalita Dolinky. V jej spodnej časti sa nachádzajú 9 - podlažné panelové bytové domy a v jej vrchnej, pod lesom, rodinné domy.
Pri návrhu objektu som vychádzal z regulatívov Zmeny územného plánu č.5., ktoré boli jasné : bytový dom 4-podlažný s obytným podkrovím a strechou pod sklonom 45°.
Základnou myšlienkou z hľadiska urbanizmu bolo v danom priestore vyformovať objekt zapadajúci do veľkej prieluky, ktorý bude určujúcim pre tvoriacu sa 2 poloprázdnu stranu ulice a zároveň bude z hľadiska architektúry moderná stavba so sedlovou strechou. Nosnými výrazovými prvkami modernej architektúry majú byť bezodkvapové riešenie sedlovej strechy s objemovo výraznými plochými oplechovanými vikiermi a štítovými stenami, plastickou fasádou s balkónmi a veľkými otvorovými konštrukciami, masívnym tvarovo a objemovo výrazným zádverím objektu a sklobetónovými stenami schodísk a hlavného vstupu. Parter som poňal hmotovo a farebne ako ťažšiu podnož, preto sivá farba a hrubozrnná omietka. Hlavné, typické podlažia, je to architektonicky najvýraznejšia časť bohatá na prirodzené architektonicko stavebné prvky : balkóny, lodžie, okná, francúzske okná ap. Farebne ju tvorí sivozelená pastelová omietková fasáda. Podkroviu a streche dominuje poplastovaný oceľovosivý plech a betónová škridla tmavohnedej farby. Ttvar strechy a vikierov vyplýva nielen z objemu stavby, ale aj potreby vytvorenia dostatočne vysokého obytného priestoru v bytoch. Oživením tohto podlažia sú 2 terasy, balkóny vo vikieroch a štítových stenách.

Pohľad na vec dnešnými očami : Na začiatku prác som našiel spriaznenú dušu v pohľade na architektúru - hlavnú architektku mesta Detva. Po jej odchode sa situácia značne skomplikovala. Za mesto Detva, ako obstarávateľa, prebral opraty „káder“, ktorý architektúru povýšil na nástroj ako spolu s dodávateľom stavbu čo najlepšie „zhodnotiť“. Takže sám som zvedavý ako stavbu preprojektovali.