Lokalita
mesto Zvolen
Investor
súkromná spoločnosť
Projekt
máj - december 2012
Realizácia
pripravuje sa

Zastavaná plocha objektom : 643,64 m2
Úžitková plocha v objekte : 1.892,0 m2
Plocha kancelárií a nájomných priestorov v objekte : 1.161,0 m2
Plocha komunikácií v objekte : 403,0 m2
Plocha hygienických priestorov v objekte : 103,0 m2
Plocha technického vybavenia a skladov v objekte : 225,0 m2
Obostavaný priestor objektom : 5.456,0 m3

Pôvodne bol objekt úradom práce vo Zvolene. Postavený bol pravdepodobne v 60 - tych rokoch 20. storočia v 2 etapách, časť A a B. Stojí priamo v nároží ulíc Ľ. Štúra a M. R. Štefánika. Hlavné uličné priečelia sú otočené do spomínaných ulíc a majú preto južnú a západnú expozíciu so skutočne vynikajúcim výhľadom. Nakoľko sa jedná o administratívnu budovu, pôvodné uličné priečelia sú charakteristické pravidelným rastrom okenných otvorov. Vertikálnu prepojenosť podlaží zabezpečujú 2 existujúce schodiská, ktoré prepájajú suterén s podkrovím a sú umiestnené v dvorných fasádach objektu.

Zámerom nového majiteľa objektu je prestavať objekt na polyfunkčný s prevládajúcou administratívou, v prízemí s kaviarňou a audioštúdiom. Nový podkrovný priestor v časti „A“ má byť podľa jeho predstáv výškovo a objemovo plnohodnotný priestor, bez znížených úrovní s rovným stropom a s variabilnou dispozíciou, v časti "B" bude "len" zobytnený pôvodný podkrovný priestor. Toto sú hlavné požiadavky investora, ku ktorým sa pridala ešte požiadavka na použitie sivej a červenej farby na fasáde.

Ťažiskovým pohľadom je nárožie ulíc Štúrova a M.R.Štefánika, tu je kladený hlavný architektonický dôraz. Pôvodnú horizontalitu objektu v jeho 2 nadzemných podlažiach zachováme aj s prevládajúcim rastrom okien, pričom nová nadstavba v časti „A“ ho doplní práve v ťažiskovom nároží vytvorením akejsi „naskladanej vertikály“. K tomuto výrazu má dopomôcť rozdelenie novej nadstavby veľkou lodžiou. Táto nadstavba zvýši pôvodnú výškovú úroveň objektu a jeho objem, ako odozvu na vyššie objekty v ulici M.R.Štefánika. V pohľade do Štúrovej ulice zachovaním a úpravou pôvodnej strechy s doplnením o moderné ploché vikiere sa snažíme tvaroslovne prikloniť k historickému jadru mesta s jeho prevládajúcimi prvkami. Zvislo sme fasádu rozdelili na 2 nadzemné podlažia a novú nadstavbu aj s pôvodným prestavaným podkrovím, ich rozhranie podporí nová výrazne farebná rímsa. V parteri objektu sú navrhnuté najväčšie zmeny. Pôvodný hlavný vstup z ulice M.R.Štefánika bude zrušený a uzavretý, nový vybudujeme tesne mimo nárožia zo Štúrovej ulice. V nároží otvoríme 2 veľké výklady do kaviarne a oba vstupy do objektu farebne zvýrazníme v červenej farbe. Architektonický návrh vychádza z myšlienky kontrastu existujúcej dvojpodlažnej časti s objemom strechy a plochami parteru, kontrastu materiálového aj farebného. Hlavná fasádna plocha bude svetlučkosivá omietaná, proste nie čisto biela, na pozadí ktorej vyniknú farebné cementovláknité obklady v parteri tmavosivej až antracitovej farby. Farba pôvodnej strechy s novou plechovou krytinou spolu s hlavnou plochou fasády nadstavby, cementovláknitý obklad, bude spoločná svetlá oceľovosivá, takto farebne zjednotíme oba strešné objemy. Na odľahčenie fasády aj nadstavby vybudujeme na 2.np a 3.np lodžie so sklennými výplňami. Zapustená časť nadstavby - lodžiový trakt, je navrhnutý v červenej farbe ako architektonický a farebný akcent na oživenie nadstavby.

V dvornom pohľade sa na pozadí svetlučkosivej, respektíve špinavobielej farby fasády, vynímajú 2 schodiskové kubusy v červenej farbe. V parteri je dominantná terasa prestrešená oceľovou markízou prekrytá sklenenými tabuľami.