Lokalita
Detva - Krpeľný vŕšok
Investor
súkromná osoba
Projekt
február 2010
Realizácia
máj 2010

existujúci rodinný dom
Zastavaná plocha : 151,69 m2
po prestavbe a dostavbe :
Zastavaná plocha : 171,40 m2
Úžitková plocha : 252,76 m2
Z toho obytná plocha : 69,3 m2
Obostavaný priestor : 618,85 m3

Pôvodný rodinný dom sa nachádza v existujúcej zóne rodinných domov Detva Dolinky, v juhozápadnej časti mesta Detva. Celá lokalita spolu s Krpeľným vŕškom sú z urbanistického, ale aj architektonického hľadiska veľmi hodnotné, majú nespornú urbanistickú kvalitu. Samotný objekt je kubický dvojpodlažný v tvare písmena L, s hlavným obytným podlažím na 2.NP a polozapusteným 1.NP, prestrešený je plochou strechou. Osadený je na mierne svahovitom pozemku. Bol postavený v 70-tych rokoch minulého storočia. Zvislé nosné konštrukcie tvorí stenový systém vytváraný ako liaty pórobetón do šalovania. Jeho vonkajšie obrysové rozmery sú 9,96 x 17,55 m. Nachádza sa v obojstrannej uličnej zástavbe typových rodinných domov.
Pri návrhu prestavby a dostavby existujúceho rodinného domu som vychádzal z architektonického výrazu uličnej zástavby a z výškovej úrovne existujúcej zástavby. Návrh novej dispozície vychádza z orientácie na svetové strany, členenie na dennú a nočnú zónu ako aj z akútnej potreby zmeny nástupu do objektu. Nový architektonický výraz rodinného domu je podmienený mestským charakterom zóny a z toho vyplývajúcimi určitými „mantinelmi“ pri architektonickej tvorbe. Preto nové architektonické riešenie rešpektuje tento charakter použitím takých architektonickým prvkov a materiálov, ktoré objekt zmodernizujú, ale nenarušia charakter ulice. Preto ostávame pri plochej streche a kubistických tvaroch dostavby. Táto bude oplechovaná poplastovaným plechom s vodorovným rastrom a´=300 mm v antracitovej farbe v kontraste s nosnou bielou farbou vonkajšej omietky. Plechový motív bude použitý aj v uličnej fasáde. Hlavná fasádna plocha bude doplnená o obklad z lícových tehlových obkladových pásikov v tehlovej farbe. Vstupným podlažím bude 1.NP, ktoré bude podlažím technicko - hospodárskym : sklady, kotolňa, kúpeľňa a letná kuchyňa. 2.NP bude podlažím obytným - nočná zóna : 3 spálne, šatníky, hala a kúpeľne s WC a denná zóna : obývacia izba s jedálňou, kuchyňa, hala a zádverie. Obe podlažia budú spojené novým schodiskom. Vnútorná dispozícia je pomerne veľkorysá, avšak nie nadštandardná. Objekt bude prestrešený plochou strechou. Hala v nočnej časti bude cez balkón opticky prepojená so záhradou veľkými posuvnými dverami. Súčasťou architektonického návrhu boli aj sadové úpravy.