Lokalita
Zvolen - centrum
Investor
súkromná osoba
Projekt
marec 2012
Realizácia
neurčito

Celková zastavaná plocha : 337 m2
Ostatná časť pozemku : 315 m2

Pôvodne bol hlavný objekt postavený ako malá obchodná jednotka v rámci občianskej vybavenosti obytnej zóny, predpokladám niekedy v 70 - tych rokoch. V ostatných rokoch sa z neho stala kaviareň. Jedná sa o jednopodlažnú, nepodpivničenú stavbu s rozmermi 15,1 x 15,6 m. K objektu kaviarne patrí aj jednopodlažný objekt garáží a skladu vo východnej pozícii pozemku. Objekt sa nachádza v existujúcom urbanizovanom prostredí, v zóne kde všetky prístupové a obslužné komunikácie sú vybudované.

Objekt bol pred zmenou majiteľa využívaný ako kaviareň „Runway“. Po zmene majiteľa dochádza k modernizácii objektu, pričom spôsob využívania ostáva pôvodný, teraz ako kaviareň „7 Café“. Architektonická štúdia bola vypracovaná z dôvodu zmeny majiteľa objektu. Nový majiteľ objektu načrtol myšlienku nadstavby pre potreby malej obchodnej prevádzky typu „značkový textil“, prípadne prenajímateľnej kancelárie. Okolité budovy sú 2 a 3 podlažné, pochádzajú z prelomu 60-tych a 70-tych rokov. Nadstavbu kaviarne s prístavbou schodiska som sa snažil výškovo osadiť len do stavebne nevyhnutnej úrovne. Zvolil som plytkú pultovú strechu nadstavby so sklonom 3° a jednotnú úroveň atikových konštrukcií a zároveň pri dostavbe schodiska doslova minimalistické výškové parametre. Urbanisticky preto celý objekt po nadstavbe a dostavbe nekričí z daného priestoru, neuzurpuje si objem, ktorý by mu nepatril a výškovo sa snaží neobmedzovať svojich susedov. Schodiskový kubus som osadil z východnej strany, aby sme nezatienili hodnotnú západnú fasádu a zároveň, aby sa prepojili všetky objekty na pozemku do uceleného celku, stavebne aj architektonicky. Celý objekt po nadstavbe a dostavbe pôsobí kubisticky. Okolie bude po výstavbe doplnené o okrasné kroviny a dreviny do 3,0 m vzrastu.

Ťažiskovými pohľadmi sú severozápadné a severovýchodné nárožie. Preto tu sa nachádza hlavný dôraz pri architektonickom výraze objektu a ten je realizovaný pomocou fasádnych prvkov - obklad fasády cementovláknitými doskami a výkladové plochy s oplechovaným „akoby miniarkierom“. Fasádne výrazové prvky v severnom priečelí dopĺňa hlavný vstup do kaviarne s výraznými vstupnými schodami so sklenenou markízou a tmavým „pylónom“. V západnom priečelí sa nachádza letná terasa prestrešená plytkou sklenenou strechou. Ale základným fasádnym prvkom ostávajú už spomínané cementovláknité obkladové dosky Cembrit, ktoré sú v akomsi kontraste k omietaným plochám južnej prístavby v hrubozrnom prevedení, plynulo prechádzajúce na fasádne plochy objektu garáže a skladu. Obkladaná fasáda je k omietanej aj vo výraznom farebnom kontraste. Tu som ako ťažiskovú farbu obkladových dosiek Cembrit zvolil svetlosivú farbu v kontraste s antracitovou farbou omietky v časti fasád 1.NP. V samotnom fasádnom obklade Cembrit sú „roztrúsené“ obkladové dosky pistáciovej farby na oživenie fasády.